مکتب انقلاب

معنویت عقلانیت عدالت

مکتب انقلاب

معنویت عقلانیت عدالت

مکتب انقلاب

مبدا انقلاب
امام"خمینی" بزرگوار است
حرف او را حجت بدانید...

امام خامنه ای حفظه الله

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

نوشته های آدمی فرزندان اویند

پس

در خلق و تربیت فرزندان صالح بکوشید...

و

زین بابت است

که

دشوارترین کار برای یک پدر یا مادر

همیشه

انتخاب دوست داشتنی یا بهترین فرزندش بوده است!

من

برای لیست ناموزون ذیل

که

دقیقا به علت بالانوشت خودم هم چندان قبولش ندارم

جان کنده ام...

***

+ خرقه پشمین صوفیان خانقاه های دوردست

+شاید یک شاخه شقایق!

+خانه قدیمی

+...

+تب دارد گوشواره هایم

+شکر چه شکلیه؟

+انگشت شصتی رو به پایین است، مشت او بالا

+دریا خاک شد

+شب قدر شاعران حتی

+هوس

+به سبک صیاد

+ازاله کلاغ ها

+لبه پشت بام نایست

+بستنی با طعم پشمک

+جور دیگر باید دید

+خواستن های خاص

+دو کلوم اختلاط

+زخمه

+صفحه پلاسمایی

+کوشیده ام تا تو شوم

+من و تو

+مرثیه بوفالوها

+سفارت خانه

+تمرین قیامت

+هی!

+فرمان هزیمت

+زیرشیروانی

+تپه باستانی

+نانجیب

+گذر حاج مروت معروف مرحوم

+کدوم؟

+دل است دیگر، می خواهد!

+سنگسار

+نقشه گنچ

+خرمشهر یا خرم شهر؟!

+شورشیرین

+تمام شد؟ نشد

+سقوط سلسله من

+یک آتشفشان مسئولیت

+به تنهایی تو می اندیشم!

+زاغه و صف

+بی صدا

+افسانه هلوکاست

+ایرانی صلح طلب

+قصه آبادی ما 

+روضه کربلا

+پاییز را عاشقم