مکتب انقلاب

معنویت عقلانیت عدالت

مکتب انقلاب

معنویت عقلانیت عدالت

مکتب انقلاب

مبدا انقلاب
امام"خمینی" بزرگوار است
حرف او را حجت بدانید...

امام خامنه ای حفظه الله

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

به شاگردانش گفت:


ذوب بشوید

در

امام خمینى ؛

همچنان که او

در

اسلام ذوب شده...


شهید آیت الله العظمی سید محمدباقر صدر

  • منور الفکر