مکتب انقلاب

معنویت عقلانیت عدالت

مکتب انقلاب

معنویت عقلانیت عدالت

مکتب انقلاب

مبدا انقلاب
امام"خمینی" بزرگوار است
حرف او را حجت بدانید...

امام خامنه ای حفظه الله

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

تا به حال سعی کرده ای

بالگردی باشی

در عظمت یک کوهستان برفی ؟


از دور که تماشا بشوی

یک ذره ای

یک نقطه

که انگار بادهای سهمگین میتوانند

کنترلت را از دست خارج سازند


هم ترسناک است

و هم وسوسه انگیز...


اما

به آخرش که فکر میکنی

مطمئن میشوی

هرگز بالگرد را از سینه فرودگاه کوهستانی بلند نخواهی کرد...

.

.

.

اما این حس...

پرواز خوبی میشد

اگر

اجازه پرواز میگرفتی؟اینطور نیست؟!

  • منور الفکر