مکتب انقلاب

معنویت عقلانیت عدالت

مکتب انقلاب

معنویت عقلانیت عدالت

مکتب انقلاب

مبدا انقلاب
امام"خمینی" بزرگوار است
حرف او را حجت بدانید...

امام خامنه ای حفظه الله

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

میشنوی

و

میگذری


وقتی پای عزیزان درمیان باشد

ناچاری

بیاموزی کم کم صبوری را...


من ایمان آورده ام به این راحتی ای که مستتر در سختی بر آدمی نازل میشود


نوجوان که بودم

هرگز فکر نمیکردم

هرچه میبینم و میشنوم و تجربه میکنم

و

اصلا شرایط زندگی ام

سالهای بعد چقدر باعث عافیتم خواهد شد


اما حالا

همین الان که وسط سالهای آینده گذشته ام

در هرمواجهه

در هر تجربه

در هر رویارویی با افراد مختلف بویژه هم سنگری ها

دائم خداراشکر میکنم


که

دلم را سنگ نساخت

هرچند محیط اطرافم را آغشته به پرقو نگرداند


که

ارادتم را سرجایش حفظ نمود

هرچند زشتی کم ندیدم


که

سکوت و گذشتن را به من آموخت

هرچند روزهایی بود که دائم دلم میشکست و درشتی میشنیدم


که

غلبه بر ترس را ودیعه ام بخشید

هرچند اضطراب دائم را کشیده ام


و

بسیار نعمات دیگر که در بطن نقمات نصیبم ساخت


و امروز من

وقتی دوشادوش دیگر یارانم می ایستم

میتوانم به وضوح تمایزات را حس کنم


مغرورم نکرده اما خیالم را از خودم تا حد زیادی راحت نموده


آنچه این روزها به شدت در چشمم پرنگ شده

کم مهارتی است

و

وقتی که اندک است


باید به داد خود رسید

خودی که تب خدمت دارد

اما

بی هنر است


  • منور الفکر