مکتب انقلاب

معنویت عقلانیت عدالت

مکتب انقلاب

معنویت عقلانیت عدالت

مکتب انقلاب

مبدا انقلاب
امام"خمینی" بزرگوار است
حرف او را حجت بدانید...

امام خامنه ای حفظه الله

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

من بلد نیستم

تو را دوست نداشته باشم!


و تو خود خوب میدانی

این دوست داشتن انگارممنوعه

چنانچه رنگ حلال نگیرد

چه آتشی میشود در خرمن دنیا و آخرتم

و چه ظلم گرانی میشود به هردونفر آینده مان...

و

آیا فکرمیکنی چنین شود گر

من، او و اویت

تورا حلال خواهیم کرد؟!


و

تو فکرمیکنی با چنین بار سنگین حق الناسی

راهی به خلاصی خواهی داشت؟!


انتخاب با خود توست هنوز هم

و صدالبته که حق توست

حالا

حلالِ من یا حرامِ تو...؟!

  • منور الفکر