مکتب انقلاب

معنویت عقلانیت عدالت

مکتب انقلاب

معنویت عقلانیت عدالت

مکتب انقلاب

مبدا انقلاب
امام"خمینی" بزرگوار است
حرف او را حجت بدانید...

امام خامنه ای حفظه الله

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

+
به حمدالله
آنقدر
جبهه حق و باطل عیان است
که
هیچ نیازی به سخن گفتن وبلاگی نمانده است
اما
تا بخواهید
کف جامعه
و
دل مردم
و
عمق امت
جا دارد
برای حرف و توضیح و تبیین و تشریح و امیدبخشی و اقناع...


+
جناب خداجانم
من از شما
پیروزی جبهه حق را برای انقلابم
به عنوان کادوی تولد
میپذیرم
لذا
پیشاپیش سپاسگزارم...

  • منور الفکر