مکتب انقلاب

معنویت عقلانیت عدالت

مکتب انقلاب

معنویت عقلانیت عدالت

مکتب انقلاب

مبدا انقلاب
امام"خمینی" بزرگوار است
حرف او را حجت بدانید...

امام خامنه ای حفظه الله

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

با هماهنگی و لطف دوستان نهاد رهبری

در این روزهای اعتکاف علیرغم غیرمعتکف بودنم

توفیق حضور در جمع متعکفین دانشجویی و دانش آموزی

را به نیت رصد و صید خواص مستعد

پیدا کردم


هرچند تمام قد حفظ ظاهر و کلام کرده ام

اما

بعضی دردهای بچه ها از پا درت می آورد...


از دیشب

درگیر پروژه آلودگی حاد و شایع روبه فزونی

مذهبی های خوابگاهی شده ام


نه آنکه پیش از این دور بوده باشم یا برایم جدید بود

نه

اما گرفتار شدن تعدادی از فعالین فرهنگی در این گنداب

با تمام آثار فردی و جمعی و تشکیلاتی اش

ناخوش خبری بود

که

نمونه های عینی اش را هم...


مجبورم

ح را محکم جلوه دهم تا آشفته حالان و دلواپسان ماجرا

راحت بگویند و تکیه کنند...


بسوزد پدر

هرچه فیلم و آهنگ و وزوز اهل وسوسه اش که هست


+

و چقدر سخت است

که

نشود بفهمانی

که

میفهمی تا عمق این کثافت را

پس اعتمادت کنند...


  • منور الفکر