مکتب انقلاب

معنویت عقلانیت عدالت

مکتب انقلاب

معنویت عقلانیت عدالت

مکتب انقلاب

مبدا انقلاب
امام"خمینی" بزرگوار است
حرف او را حجت بدانید...

امام خامنه ای حفظه الله

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

+

ایمان ما دشوارترین است مولا

که چنان

در ما لبریزید

لیک

نشاید تا خدا را شریکی دانست...


+

من امید دارم

و کاش که ایمان یابم -که ایمان به یقین و یقین به عینیت است-

به

آن لحظه ای که اذن میدهید

ببینمتان

و

هرچند شاید با لکنت اما

روزتان را تبریکتان بگویم مردترین همه قرن های چشم انتظاری...


+

و

باز تبریک میگویم

شما را آقاسیدعلی جان که با صبوری و حلاوت سلاله ولایت اجدادی تان

مردانگی را برای مذکران روزگار من حفظ کرده اید...


+

و

آی ای همه مردانِ اهل آسمان

روزتان مبارک عزیزان دل...

یک امشب

را به پریوشان دلتنگ بازمانده در زمین تان ببخشید

شاید بخواهند

دستی به محاسن ریشه دارتان بگذارند و دل از خاطره بازیه تجربه عشق اندود سازند

و

حتما سری به نازدخترکان تان بزنید

باید که امشب گرمای آغوش تان را بچشند...


+

اخوی های معزز همراه مکتبی

بر یکایک تان نیز روزتان فرخنده...

امیددارم به ماه امساک نرسیده، مشمولین را رها شده از اندوه تنهایی ببینم...


+

عید و روز مخاطب اخص شریک در سهام مکتب خانه هم مبارک

اگر کادویت را میخواهی، باید کمی از خر شیطان به زیر شوی عزیزدلم


  • منور الفکر